محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

در این بخش از فروشگاه تخصصی سنج ایران (اولین مرکز تخصصی سنج در کشور) برای اطلاع همراهان گرامی و همچنین شفاف سازی سیستم قیمت گذاری، تغییرات لیست قیمت محصولات این فروشگاه را می توانید مشاهده کنید. آخرین تغییرات قیمت محصولات، چه افزایش و چه کاهش آن، باعث افزایش رضایتمندی مشتریان محترم خواهد شد. از این رو با تغییر قیمت محصولات موجود در فروشگاه، تغیررات و میزان و چگونگی آن در این بخش درج خواهد شد.

price chart - لیست قیمت
1
DSC 0731 600x600 300x300 - لیست قیمت
سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 12" Splash
قیمت قبل : ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
2
xsp10 1 300x300 - لیست قیمت
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 10" Splash
قیمت قبل : ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
3
xsp10 1 1 300x300 - لیست قیمت
سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 12" Splash
قیمت قبل : ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
4
b432a641dcca47eeb3a76632fb4b04acdff13d 300x300 - لیست قیمت
سنج اسپلش 8 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 8" Splash
قیمت قبل : ۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان
5
istanbul agop turk splash cymbal 10 1 300x300 - لیست قیمت
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 10" Splash
قیمت قبل : ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
6
istanbul agop sultan splash cymbal 10 1 300x300 - لیست قیمت
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10" Splash
قیمت قبل : ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
7
istanbul agop sultan splash cymbal 12 1 300x300 - لیست قیمت
سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 12" Splash
قیمت قبل : ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
8
turk china big 300x300 - لیست قیمت
سنج چاینا 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" China
قیمت قبل : ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
9
xistionchina 300x300 - لیست قیمت
سنج چاینا 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST ION 16" China
قیمت قبل : ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
10
ezgif.com webp to jpg 12 300x300 - لیست قیمت
سنج چاینا 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 16" China
قیمت قبل : ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
11
XIST BRILL CHINA 300x300 - لیست قیمت
سنج چاینا 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Mini 12" China
قیمت قبل : ۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
12
Istanbul Agop Traditional China 16 156764 300x300 - لیست قیمت
سنج چاینا 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Traditional 16" China
قیمت قبل : ۴,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴,۹۱۰,۰۰۰ تومان
13
a0801r a zildjian rock cymbal set 3 300x300 - لیست قیمت
ست سنج زیلجیان راک پک سری A Custom
قیمت قبل : ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
14
kch390 k custom hybrid cymbal set 3 300x300 - لیست قیمت
ست زیلجیان سری K Custom Hybrid
قیمت قبل : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
15
zbtp390 a zbt 5 cymbal set 2 300x300 - لیست قیمت
ست سنج زیلجیان سری ZBT
قیمت قبل : ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
16
plz4pk planet z cymbal set 2 300x300 - لیست قیمت
ست سنج زیلجیان سری PLANET Z
قیمت قبل : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17
kcsp4681 k custom special dry cymbal set 3 300x300 - لیست قیمت
ست سنج زیلجیان K CUSTOM SPECIAL DRY
قیمت قبل : ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
18
peraride 300x300 - لیست قیمت
سنج راید 20 اینچ مسترورک سری پرا
قیمت قبل : ۵,۳۶۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵,۳۶۲,۰۰۰ تومان
19
Masterwork Pera 21 Ride 300x300 - لیست قیمت
سنج راید ۲۱ اینچ مسترورک سری پرا
قیمت قبل : ۵,۷۹۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵,۷۹۶,۰۰۰ تومان
20
Masterwork Pera 21 Ride 300x300 - لیست قیمت
سنج راید ۲۲ اینچ مسترورک سری پرا
قیمت قبل : ۶,۳۲۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶,۳۲۸,۰۰۰ تومان