Masterwork

نگاهی کوتاه
سنج‌های حرفه‌ای مسترورک | Masterwork مطابق با سنت ترکی به طرز ماهرانه ای و کاملاً با دست ساخته می‌شوند.

هر مرحله‌ی کار توسط صنعت‌گران متخصص با سال‌ها تجربه انجام می شود.

سنج‌ها تنها و پس از گذراندن تست های دقیق و با کیفیت، می‌توانند کارگاه را ترک کنند.
تاریخچه
تاریخچه شرکت مسترورک | Masterwork  به سال ۱۳۸۱ (2002) باز می‌گردد.

دفتر مرکزی این شرکت در اسن‌یورت استانبول ترکیه است.

شعبه رسمی آلمانی: شرکت Sound Service GmbH در رنگسزدورف است.

همچنبن محصولات حرفه‌ای عمدتا در کارخانه های ترکیه، ایالات متحده و چین تولید می‌شوند.
سری‌های تولید شده

Custom
Natural
Troy