سنج راید ۱۹ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Xist Dry Dark 19” RideXDDR19


سنج راید ۱۹ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Xist Dry Dark 19” Ride

  • صدای خشک، تیره (DARK) اما ملایم
  • رزونانس کوتاه و متمایز شونده
  • موسیقیی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد و به زیبایی با آن آمیخته می‌شود.
  • تمایز کامل هر ضربه راید از یکدیگر
  • ساخت استادانه با برنز درجه B20