سنج راید ۲۱ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Xist ION Dark 21” RideIstanbul Agop Xist ION Dark 21'' RideXDIR21

(دیدگاه کاربر 1)

سنج راید ۲۱ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Xist ION Dark 21” Ride

  • صدای خشک، تیره اما ملایم
  • رزونانس متوسط و متمایز شونده
  • موسیقیی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد و به زیبایی با آن آمیخته می‌شود.
  • تمایز کامل هر ضربه راید از یکدیگر
  • دارای صدای زنگ (Bell) قوی
  • ساخت استادانه با برنز درجه B20