سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature
سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14", Agop Signature

سنج های هت ۱۴ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14″, Agop SignatureAGH14


۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

سنج های هت 14 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Hi Hat 14″, Agop Signature

  • های هت 14 اینچ سری Agop Signature
  • بسیار خشک و Dark
  • صدای واضح Chick
  • ساخته استادانه با دست توسط سازنده سنج
  • تنوع در رنگ، علائم چکش، برچسب و غیره،  همه پیشرفت‌هایی هستند که به زیبایی طبیعی، صدا و کیفیت بی نظیر این سنج اضافه می کنند.