سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash
سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash

سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10″ SplashXDDSP10


سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10″ Splash

  • سنج اسپلش سری XIST
  • خشک و Dark
  • پاسخگویی بالا به همراه سرعت بالای صوت
  • دارای صدای لحظه ای سریع و خشک
  • فروپاشی تقریبا سریع صدا
  • ایده آل برای صوت های سریع