سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 10" Splash

سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 10″ SplashXPWSP10


سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 10″ Splash

  • سنج اسپلش 10 اینچی سری XIST
  • صدای بلند و شفاف
  • اتک (Atack) با صدای بلند، قدرتمند و براق