سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 12" Splash

سنج اسپلش ۱۲ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 12″ SplashXPWSP12


سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 12″ Splash

  • سنج اسپلش 12 اینچی سری XIST
  • صدای بلند و شفاف
  • اتک (Atack) با صدای بلند، قدرتمند و براق