سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 10" Splash

سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 10″ SplashTSP10


سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 10″ Splash

  • سنج اسپلش 10 اینچی سری Turk
  • صدای تیره (Dark)، خشک و خام
  • دارای یک سطح بدون تراش برای تن های تیره، خشک و متمرکز
  • مناسب برای جاز های مدرن
  • ساخت دست‌ساز استادانه به منزله اثر هنری