سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10" Splash

سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10″ SplashSSP10


سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10″ Splash

  • سنج اسپلش 10 اینچی سری سلطان
  • دارای اتک (Atack) متمرکز به همراه پاسخ سریع، مستقیم و روشن
  • ساخت دست‌ساز استادانه به منزله اثر هنری
  • ترکیب فوق العاده با مجموعه انواع سنج‌های درامر