سنج چاینا 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Mini 12" China

سنج چاینا ۱۲ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Mini 12″ ChinaXMCH12


سنج چاینا 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Mini 12″ China

  • سنج چاینا 12 اینچی سری XIST Mini
  • فروپاشی سریع صدا
  • صدای شفاف، بلند و تیز