فروش سنج

57 کالا

 • kch390 k custom hybrid cymbal set 3 300x300 - ست زیلجیان سری K Custom Hybrid

  ست زیلجیان سری K Custom Hybrid

  ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ست زیلجیان سری K Custom Hybrid راه سریع و مقرون به صرفه برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای شفاف برای انواع سبک های موسیقی شامل های هت، یک عدد کرش، و یک راید ساخت استادانه با برنز درجه B20 ۱۴" Hybrid Hi-Hats ۱۷" Hybrid Crash ۲۱" Hybrid Ride
  نمایش سریع محصول
 • 2q3DwjtSFonEkWXuXx9fmf 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop ART Set-IART3

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop ART Set-IART3

  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop ART Set-IART3 راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای مناسب و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، یک عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه B8 ۱۴"  ART Hi-Hats ۱۶" ART Crash ۲۰" ART Ride Free Cymbal Soft Case همراه خرید…
  نمایش سریع محصول
 • art 4 piece cymbal set big 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop ART Set-IART4

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop ART Set-IART4

  ۵۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop ART Set-IART4 راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای مناسب و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، دو عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه B8 ۱۴"  ART Hi-Hats ۱۶" ART Crash ۱۸" ART Crash ۲۰" ART Ride Free Cymbal Soft…
  نمایش سریع محصول
 • sultan box set j big 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan

  ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan راه سریع و مقرون به صرفه برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت دست، استادانه و سنتی شامل یک عدد های هت، یک عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه B20 ۱۴"  Sultan Hi-Hats ۱۶" Sultan Crash ۲۰" Sultan Ride
  نمایش سریع محصول
 • traditional box set j big 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Traditional

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Traditional

  ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Traditional راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت دست، استادانه و سنتی شامل یک عدد های هت، یک عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه B20 ۱۴"  Traditional Medium Hi-Hats ۱۶" Traditional Medium Crash ۲۰" Traditional Medium Ride…
  نمایش سریع محصول
 • xist brill hardcase big 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Brilliant Set-IXBS3

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Brilliant Set-IXBS3

  ۶۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Brilliant Set-IXBS3 راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت استادانه و سنتی و قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، یک عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه Brilliant Finish | B20 ۱۴"  XIST Brilliant Hi-Hats…
  نمایش سریع محصول
 • xist power set big 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power Set-IXPWS3

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power Set-IXPWS3

  ۶۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power Set-IXPWS3 راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت استادانه و سنتی و قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، یک عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه Brilliant Finish | B20 ۱۴"  XIST Power Hi-Hats…
  نمایش سریع محصول
 • xist power 4 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power Set-IXPWS4

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power Set-IXPWS4

  ۷۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power Set-IXPWS4 راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت استادانه و سنتی و قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، دو عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه Brilliant Finish | B20 ۱۴"  XIST Power Hi-Hats…
  نمایش سریع محصول
 • IXBS 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXBS4

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXBS4

  ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXBS4 راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت استادانه و سنتی و قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، دو عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه Brilliant Finish | B20 ۱۴"  Xist Brilliant Hi-Hats ۱۶"…
  نمایش سریع محصول
 • xist hardcase j big 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXS3

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXS3

  ۶۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت استادانه و سنتی و قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، یک عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه B20 ۱۴"  XIST Hi-Hats ۱۶" XIST Crash ۲۰" XIST…
  نمایش سریع محصول
 • IXS4 300x300 - ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXS4

  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXS4

  ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Set-IXS4 راه سریع و مقرون به صرفه و حرفه ای برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای Original و طبیعی برای انواع سبک های موسیقی برگرفته از ساخت استادانه و سنتی و قیمت بسیار مناسب شامل یک عدد های هت، دو عدد کرش، و یک عدد راید ساخت استادانه با برنز درجه Natural Finish | B20 ۱۴"  XIST Hi-Hats ۱۶" XIST…
  نمایش سریع محصول
 • kcsp4681 k custom special dry cymbal set 3 300x300 - ست سنج زیلجیان K CUSTOM SPECIAL DRY

  ست سنج زیلجیان K CUSTOM SPECIAL DRY

  ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج زیلجیان سری K CUSTOM SPECIAL DRY سنج های سری کاستوم خشک زیلجیان از جمله سنج های محبوب ای برند محسوب می‌شود. در تولید این سنج ها از بهترین متریال موجود، بهره گرفته شده است و بدین ترتیب صدای خشک و مناسب برای سبک فانک را تولید می‌کند. راه سریع و مقرون به صرفه برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای خشک و سرعت اتک (attack) بالا برای…
  نمایش سریع محصول
 • a0801r a zildjian rock cymbal set 3 300x300 - ست سنج زیلجیان سری A Custom مدل A0801 R ROCK PACK

  ست سنج زیلجیان سری A Custom مدل A0801 R ROCK PACK

  ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج زیلجیان سری A Custom مدل A0801 R ROCK PACK راه سریع و مقرون به صرفه برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای شفاف برای انواع سبک های موسیقی بخصوص موسیقی راک شامل های هت، دو عدد کرش، و یک راید ساخت استادانه با برنز درجه B20 ۱۴" Mastersound Hi-hats ۱۷" Medium Thin Crash ۱۹" Medium Thin Crash ۲۰" Ping Ride
  نمایش سریع محصول
 • plz4pk planet z cymbal set 2 300x300 - ست سنج زیلجیان سری PLANET Z

  ست سنج زیلجیان سری PLANET Z

  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج زیلجیان سری PLANET Z سنج های سری پلنت زد (PLANET Z) مناسب برای شروع و هنرجویان درامز راه سریع و مقرون به صرفه برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما دارای صدای شفاف، روشن و هیجان انگیز شامل یک عدد های هت، یک عدد کرش، و یک عدد راید ساخت شده از آلیاژ نیکل و نقره ۱۴”  Hi-Hats ۱۶”  Crash ۲۰”  Ride
  نمایش سریع محصول
 • zbtp390 a zbt 5 cymbal set 2 300x300 - ست سنج زیلجیان سری ZBT

  ست سنج زیلجیان سری ZBT

  ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  ست سنج زیلجیان سری ZBT راه سریع و مقرون به صرفه برای ساخت مجموعه سنج (cymbal) شما مناسب برای انواع سبک های موسیقی و علاقه مندان به برند زیلجیان شامل های هت، دو عدد کرش، و یک راید ساخت با برنز درجه B8 ۱۴"  Hi-hats ۱۶"  Crash ۱۸" Crash ۲۰"  Ride
  نمایش سریع محصول
 • سنج 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" Crash

  سنج ۱۶ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16″ Crash

  ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
  سنج 16 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Turk 16" Crash سری ترک با وزن متوسط ساخت دست‌ساز استادانه خشک با زنگ (Bell) خام دارای فرکانس تاریک (Dark) و گرم با حداقل بیش از حد مجاز
  نمایش سریع محصول
 • سنج 20 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop, Agop Signature 20" Crash

  سنج ۲۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop, Agop Signature 20″ Crash

  ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال
  سنج 20 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop, Agop Signature 20" Crash سنج 20 اینچی Agop Signature، نازک، Dark، خشک است. هر سنج کرش Agop Signature یک اثر هنری است که به صورت جداگانه توسط سازنده سنج ساخته شده است ساخت دست‌ساز با کیفیت و استادانه
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10" Splash

  سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10″ Splash

  ۱۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10" Splash سنج اسپلش 10 اینچی سری سلطان دارای اتک (Atack) متمرکز به همراه پاسخ سریع، مستقیم و روشن ساخت دست‌ساز استادانه به منزله اثر هنری ترکیب فوق العاده با مجموعه انواع سنج‌های درامر
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 10" Splash

  سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 10″ Splash

  ۱۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 10" Splash سنج اسپلش 10 اینچی سری Turk صدای تیره (Dark)، خشک و خام دارای یک سطح بدون تراش برای تن های تیره، خشک و متمرکز مناسب برای جاز های مدرن ساخت دست‌ساز استادانه به منزله اثر هنری
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 10" Splash

  سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 10″ Splash

  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 10" Splash سنج اسپلش 10 اینچی XIST واکنش سریع و مستقیم همراه با اتک (Atack) تمیز کیفیت بالای ساخت ترکیب‌پذیری بالا با انواع سنج‌های درام
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash

  سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10″ Splash

  ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Dry Dark 10" Splash سنج اسپلش سری XIST خشک و Dark پاسخگویی بالا به همراه سرعت بالای صوت دارای صدای لحظه ای سریع و خشک فروپاشی تقریبا سریع صدا ایده آل برای صوت های سریع
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST ION 10" Splash

  سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST ION 10″ Splash

  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST ION 10" Splash سنج اسپلش 10 اینچ سری XIST دارای سوراخ های هندسی متقارن فروپاشی سریع صدا همراه با اتک (Atack) سریع و خام عالی برای ایجاد لحن و همچنین ترکیب‌پذیری بالا در درام
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 10" Splash

  سنج اسپلش ۱۰ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 10″ Splash

  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 10 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 10" Splash سنج اسپلش 10 اینچی سری XIST صدای بلند و شفاف اتک (Atack) با صدای بلند، قدرتمند و براق
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 10" Splash

  سنج اسپلش ۱۲ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 12″ Splash

  ۱۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop Sultan 12" Splash سنج اسپلش 12 اینچی سری سلطان دارای اتک (Atack) متمرکز به همراه پاسخ سریع، مستقیم و روشن ساخت دست‌ساز استادانه به منزله اثر هنری ترکیب فوق العاده با مجموعه انواع سنج‌های درامر
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 12" Splash

  سنج اسپلش ۱۲ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 12″ Splash

  ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST 12" Splash سنج اسپلش 12 اینچی XIST واکنش سریع و مستقیم همراه با اتک (Atack) تمیز کیفیت بالای ساخت ترکیب‌پذیری بالا با انواع سنج‌های درام
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST ION 12" Splash

  سنج اسپلش ۱۲ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST ION 12″ Splash

  ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST ION 12" Splash سنج اسپلش 12 اینچ سری XIST دارای سوراخ های هندسی متقارن فروپاشی سریع صدا همراه با اتک (Atack) سریع و خام عالی برای ایجاد لحن و همچنین ترکیب‌پذیری بالا در درام
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 12" Splash

  سنج اسپلش ۱۲ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 12″ Splash

  ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 12 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul Agop XIST Power 12" Splash سنج اسپلش 12 اینچی سری XIST صدای بلند و شفاف اتک (Atack) با صدای بلند، قدرتمند و براق
  نمایش سریع محصول
 • سنج اسپلش 8 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 8" Splash

  سنج اسپلش ۸ اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 8″ Splash

  ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
  سنج اسپلش 8 اینچ استانبول آگوپ سری Istanbul agop Turk 8" Splash سنج اسپلش 8 اینچی سری Turk صدای تیره (Dark)، خشک و خام دارای یک سطح بدون تراش برای تن های تیره، خشک و متمرکز مناسب برای جاز های مدرن ساخت دست‌ساز استادانه به منزله اثر هنری
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها